Reglement

Een evenement zoals de avondvierdaage kan niet zonder een aantal regels.
Hieronder een overzicht waar we als organisatie op toe zullen zien en waarbij we uw aandacht en opvolging voor vragen:

Deelnemer
Iedere deelnemer dient 4 avonden te lopen
Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eigen gedrag, daden en het respecteren van andere deelnemers
Bij onregelmatigheden heeft de organisatie het recht om een deelnemer uit te sluiten van verdere deelname
Het vervuilen van het parcours wordt streng bestraft

Groepen
Groepen mogen niet groter zijn dan 35 personen en moeten minimaal 2 begeleiders hebben met niet meer dan 3 personen per rij
30 meter ruimte tussen de voorgaande groep houden
Bij het als groep nuttigen van een consumptie is het belangrijk om de overige deelnemers niet te hinderen bij het passeren
De laatste groep krijgt een hesje die gedragen dient te worden door 1 persoon van de laatste rij

Herkenbaarheid Organisatie
Marsleiders, veiligheidsmensen en controleurs zijn herkenbaar aan een oranje jack en/of rode armband

Controlepost
Een controlepost wordt aangegeven door een bord en vlag
De voorste begeleider van een groep dient de startkaart aan de controleur te tonen

Startkaart
De startkaart dient iedere avond te worden opgehaald bij en teruggebracht naar het startbureau

Inhalen
Binnen de bebouwde kom geen andere groep inhalen, bij inhalen buiten de bebouwde kom veiligheid altijd in acht nemen
Indien de laatste groep gaat inhalen dient het hesje overgedragen te worden aan de nu laatste groep van alle groepen

Alcohol, verdovende middelen en roken
Tijdens de avondvierdaagse is het nutiggen van alcohol, gebruiken van verdovende middelen en roken niet toegestaan
Ook is roken niet toegestaan op het startterein

Andere activiteiten
Tijdens de wandelvierdaagse mag er onder de vlag van de avondvierdaagse geen enkele activiteit, anders dan het wandelgebeuren worden gehouden-

-